Academics

English

หน้าหลัก
หลักสูตร
รับสมัคร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา
การสอบ
วิทยานิพนธ์
อาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย
ทุนการศึกษา
ฐานข้อมูลบัณฑิตศึกษา
ข่าวและกิจกรรม
การบริหารหน้าหลัก -> การรับสมัครนิสิต -> พิมพ์ใบรายงานตัวนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (สำหรับเจ้าหน้าที่)

พิมพ์ใบรายงานตัวนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (สำหรับเจ้าหน้าที่)


พิมพ์ใบรายงานตัวนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (สำหรับเจ้าหน้าที่)
  เจ้าหน้าที่โครงการสามารถพิมพ์ใบรายงานตัวนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้ที่

      https://regis.ku.ac.th/cpcmns/kugradNew/staff/

หมายเหตุ
      การสั่งพิมพ์ใบรายงานตัวนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จะต้องทำการติดตั้งโปรแกรม ScriptX ก่อน จึงจะสามารถพิมพ์ใบรายงานตัวฯ ได้

>> วิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม ScriptX <<
ขั้นตอนการใช้งานเวปไซต์
  1. Login โดยใช้ Nontri Account ของโครงการ


  2. หลังจาก Login แล้ว ให้เลือกที่หัวข้อ Student


  3. จากนั้นเข้าที่หัวข้อ นิสิตรายงานตัว


  4. เลือกรายละเอียด ปีการศึกษา ภาค ระดับ สาขาวิชา ที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม Query


  5. คลิ๊กที่ รูปแว่นขยาย (View) เพื่อดูรายละเอียดใบรายงานตัวนิสิต


  6. หน้าใบรายงานตัวนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กดปุ่ม Print ด้านล่าง เพื่อทำการพิมพ์ใบรายงานตัว


 
ขั้นตอนการดาวน์โหลดและติดตั้ง ScriptX สำหรับพิมพ์ใบรายงานตัวนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
  1. เลือกหัวข้อ Download


  2. จากนั้นเลือกหัวข้อ ScriptX เพื่อทำการดาวน์โหลดโปรแกรม ScriptX


  3. กดปุ่ม Run เพื่อทำการดาวน์โหลดและติดตั้ง


  4. เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้ว ให้กดที่ปุ่ม Yes


  5. กดปุ่ม Yes อีกครั้ง เพื่อเริ่มทำการติดตั้ง


  6. ScriptX 5.5 was successfully installed. ให้กดปุ่ม OK เป็นอันเสร็จสิ้นการลงโปรแกรม ScriptX
Updated on 15 June 2007
 
 


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตู้ ปณ. 1104 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10903
โทรศัพท์ 02-942-8445-9
E-mail: fgra@ku.ac.th
THE GRADUATE SCHOOL, KASETSART UNIVERSITY
P.O.BOX 1104, CHATUCHAK, BANGKOK 10903, THAILAND
Telephone 02-942-8445-9
E-mail: fgra@ku.ac.th